top of page
Jobcrafting coaching

Als je ervan overtuigd bent dat je Jobcrafting wilt gebruiken als een instrument om  het werk beter te organiseren, dan helpt deze tweedaagse training om een gecertificeerde Jobcraftingcoach te worden.

Je leert hoe je een visuele taakanalyse doet, hoe je verantwoordelijkheden en doelen in kaart brengt en hoe de 5L taken worden ingedeeld: Leuke, Lastige, Lege, 2-Ledige en Latente taken.

Je leert jouw coachee te begrijpen. Wat motiveert en demotiveert op het werk om beter te voorspellen welk soort werk zou passen.

Last but not least leer je hoe je het Jobcraftingspel kunt faciliteren. Dit helpt je coachee om oplossingen te vinden die hij zelf kan uitvoeren en waar anderen geen bezwaar tegen hebben.

bottom of page